0181-312533

Passief bouwen

Wat is Passief Bouwen?

Een passief gebouw kan in de zomer bijna vanzelf koel en in de winter bijna vanzelf warm blijven. Daar komt de vakterm “Passief“ vandaan.

Als een woning georiënteerd wordt op het zuiden, als er hoge isolatiewaarden worden toegepast, koude bruggen en kieren worden voorkomen en efficiënt wordt geventileerd en verwarmd, dan ontstaat een uiterst comfortabele woon-werkomgeving, met een gezond binnenklimaat.

Als een woning zo wordt ontworpen en daarna zo wordt gebouwd, dat er voor ruimtever­warming nauwelijks nog fossiele energie nodig is, dan is dat pure winst. Voor het milieu, maar ook voor woon- of gebruikslasten. En als bij dit alles optimaal gebruik wordt gemaakt van de gratis (passieve) energie van de zon, dan ben je er; bij Passief Bouwen !

Kenmerken Passief Bouwen

De optimale benutting van Passieve energie wordt bereikt door een combinatie van maatregelen en ontwerpeisen, zoals;
  • Oriëntatie op de zon; zuidzijde laat warmte binnen en zomerse oververhitting is gemakkelijk te voorkomen; noordzijde isoleert.
  • Hoge isolatiewaarden van glas, muren, dak, vloeren, deuren en kozijnen.
  • Koudebrug vrije constructies.
  • Kieren voorkomen, tochtvrij.
  • Efficiënte verwarmingssysteem, zoals lage temperatuurverwarming, met bijpassende tapwaterverwarming.
  • ‘ademende woning‘ met ventilatie en warmteterugwinning uit ventilatielucht. Ramen mogen gerust geopend worden, zeker bij zomerse nachtventilatie.
  • Energiebesparing kan behoorlijk oplopen, tot 70-80%.
  • Combinaties met duurzame energiebronnen als actieve zonne-energie.
Passief Bouwen is geschikt voor woningen. Een niet ideale oriëntatie kan door extra isolatie en aandacht voor details voor een groot deel energetisch worden gecompenseerd.

Meerkosten Passief Bouwen

De automatisch voorspelde meerprijs van Passief Bouwen is een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek. De Zuid-oriëntatie van de woning levert in principe geen meerkosten op. Passief Bouwen vraagt om een zorgvuldige aanpak op de bouwplaats. De betrokken partijen, architect, aannemer en opdrachtgever,  moeten er tijd in investeren. Passief Bouwen vraagt een betere isolatie en om een goed ventilatiesysteem, gebalanceerd en met warmte terugwinning. Aan deuren en kozijnen worden extra eisen gesteld op de aspecten ‘tochtwering’ en ‘isolatiewaarden’. Dat is alles. Maar waar praten we over. Laten we vooral kiezen voor toekomstwaarde, comfortabel en gezond bouwen, wonen en werken met daarbij een aanzienlijke daling van ons energieverbruik, dus minder woon- of gebruikslasten.

Keurmerk

Bij nieuwbouw is de norm; een warmtevraag voor ruimteverwarming tot 15 kWh per m2 gebruiksoppervlakte. Als aan deze norm wordt voldaan kan het keurmerk Passief Bouwen worden verstrekt. Het keurmerk bestaat uit een deelcertificaat ‘ontworpen Volgens‘ en een deelcertificaat ‘Gebouwd Volgens‘. Voor dit laatste zijn inspecties tijdens de bouw, zoals een blowertest en infraroodfoto’s, vereist.

Ook projecten die iets hoger uitkomen kennen een goede energieprestatie en behoren tot op zekere hoogte in de Passieve Familie, alleen kan hier geen Keurmerk aan worden verleend.

Energieneutraal

Het energieneutrale huis, ook wel energienulwoning genoemd, is een door­ontwikkeling van het passiefhuis. In principe komt het er op neer dat het totale energieverbruik van de woning gelijk is aan de hoeveelheid door de woning opgewekte energie. De definitie is: de opwekking van energie door de woning is gelijk aan de benodigde hoeveelheid gebouwgebonden energie.

Onder gebouwgebonden energie verstaat men de energie ten behoeve van verwarming, ventilatie en warm water. Dit kan men o.a. bereiken door gebruikmaking van de optimale isolatie, kierdichte- en koudebrugvrije bouwdetails. Zonnepanelen, ook wel PV-panelen genoemd (photovoltaisch) die zonlicht omzetten in elektriciteit. Warm tapwater wat kan worden verkregen door zonnecollectoren die een overgroot deel van het jaar voldoende capaciteit hebben om te voorzien in de behoefte aan warmwater. In de koude maanden van het jaar kunnen de zonnecollectoren worden ondersteund door een aardwater- of lucht-water warmtepomp.