0181-312533

FSC - PEFC

De verantwoordelijkheid van De Bruijne B.V.

Ook De Bruijne B.V. neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om maatschappelijk en vooral duurzaam ondernemen. Duurzaamheid wordt de nieuwe norm voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij vinden het belangrijk dat dit zowel voor onze interne organisatie als voor onze klanten zichtbaar is.

Opdrachtgevers, overheden, woningbouwcorporaties en architecten eisen steeds vaker een garantie dat de houtproducten afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bronnen.

Wat is duurzaam en legaal geproduceerd hout?

Het wereldwijd in stand houden van bosgebieden op een duurzame of verantwoorde manier zorgt ervoor dat de belangrijkste functies van een bos op de lange termijn vervuld blijven. Lokale, nationale en internationale partijen hebben hier belang bij, zowel in sociaal, ecologisch en in economisch opzicht. Dat geldt voor nu en nog meer voor de toekomst. Willen wij hout blijven verwerken, dan zullen wij deze natuurlijke hulpbron goed moeten beheren en dat leidt tot duurzaam geproduceerd hout. Iedereen zal dus zijn of haar verantwoording daarin moeten nemen.

Hoe werkt boscertificering?

Een middel om deze natuurlijke hulpbronnen duurzaam te beheren is boscertificering. Daarbij stelt een onafhankelijke, bevoegde en erkende deskundige vast dat de bosbeheermethoden van de eigenaar voldoen aan normen die duurzaamheid van het gebied bevorderen en behouden. Na goedkeuring ontvangt de eigenaar een certificaat waarmee hij zijn klanten kan aantonen dat het ingekochte hout afkomstig is uit een legale en duurzaam beheerde bron.

Het certificeren van een bos voor duurzaamheid kan een langdurig traject zijn. Bossen worden altijd eerst gecertificeerd voor legaliteit voordat de uiteindelijke certificering voor duurzaamheid afgegeven kan worden.

Certificering neemt toe. FSC® (Forest Stewardship Council) en PEFCTM (Program for Endorsement of Forest Certification) zijn de grootste keurmerken.

Gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot milieu is De Bruijne B.V. voorstander dat een ieder actie onderneemt en zijn/haar verantwoordelijkheid neemt als het om het milieu gaat. Er wordt veel over ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ gepraat. De Bruijne B.V. laat zien dat zij deze vorm van ondernemen daadwerkelijk onderschrijft.

De Handelsketen

Om de handelsstroom van het hout uit het duurzaam beheerde bos tot aan het eindproduct aantoonbaar en transparant te maken, moeten alle schakels in de houtketen een zogeheten Chain of Custody (CoC) implementeren. Onafhankelijke, bevoegde organisaties voeren de controles hiervoor uit en geven een CoC-certificaat wanneer een schakel aan de eisen voldoet.

Chain of Custody:
herkenbaar in de keten

De boseigenaar is de eerste schakel in de keten. Hij zorgt voor het registreren en markeren van het hout zodat het niet vermengd kan worden met niet-gecertificeerd hout. De boseigenaar en de andere schakels van de keten van gecertificeerde houtverwerkers moeten de controleur (certificeerder) kunnen aantonen dat het hout afkomstig is uit gecertificeerde bron. Als hij dat kan aantonen krijgt hij een CoC-certificaat.

Om duurzaam geproduceerd hout te kopen, is het noodzakelijk dat alle leveranciers afgesloten zijn bij de CoC. Wanneer een schakel ontbreekt, is het hout te traceren en verliest het zijn keurmerk.

Bewijs:

De CoC-certificaten zijn per schakel voorzien van een uniek nummer. Dit nummer wordt op facturen vermeld. De factuur is daarmee een rechtmatig bewijsmiddel waarmee aan te tonen is dat het hout duurzaam geproduceerd is.

De overheid en gecertificeerd hout

Vanaf 2010 gaan de overheden duurzaam inkopen: het rijk 100%, de provincies 50% en de gemeenten 75%. Dat geeft al aan hoe serieus de overheid omgaat met bosbehoud en duurzaam ondernemen en dat de trend zich in de toekomst steeds verder zal uitbreiden.

Criteria:

De overheid heeft voor verschillende productgroepen criteria opgesteld voor wat zij onder duurzaam inkopen verstaat. Het product hout is er hier een van. De criteria rondom duurzaam geproduceerde houtproducten in Nederland staan beschreven in het TPAS-protocol (Timber Procurement Assesment System).

Langs de meetlat van TPAS zijn FSC® International en PEFCTM International ook getoetst en goedgekeurd. Dat betekent dat de certificaten van deze keurmerken door de Nederlandse overheid worden geaccepteerd als bewijs voor duurzaam geproduceerd hout.

FSC®

FSC®, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC® stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Internationale milieu- en mensenrechtenorganisaties, inheemse bevolkingsgroepen en bedrijven uit de bos- en houtsector besloten als eerste hun krachten te bundelen om de bossen te beschermen tegen vernietiging en onherstelbare aantasting.

Gecertificeerd FSC® areaal in juni 2010: ruim 135 miljoen ha.

Voor meer informatie zie: website FSC®

PEFCTM

PEFCTM, Programme for the Endorsment of Forest Certification, is een wereldwijde non-profit, non-gouvernementele organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Dit mondiale systeem voorziet in een vrijwillig, onafhankelijk boscertificeringssysteem en is gebasseerd op onderlnge erkenning van nationale en regionale boscertificerings- sytemen. Het uiteindelijke doel van PEFCTM is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd. Het systeem is inmiddels uitgegroeid tot het grootste systeem ter wereld.

Gecertificeerd PEFCTM areaal in juli 2010: ruim 223 miljoen ha.

Voor meer informatie zie: website PEFCTM