0181-312533

M.V.O.

Ook de Bruijne BV neemt haar verantwoording als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en vooral duurzaam ondernemen. Concreet houdt dit voor de Bruijne BV in dat wij bewust en structureel inhoud geven aan onze maatschappelijke rol welke verder gaat dan de wet ons verplicht  en die leidt tot een toegevoegde waarde voor ons bedrijf en de maatschappij.

Dit blijkt o.a. uit het scheiden van afvalstoffen, hergebruik van materialen, duurzaam bouwen, respect voor milieu en omgeving. Duurzaamheid wordt de nieuwe norm voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zijn  onlangs gecertificeerd voor de verwerking van duurzaam geproduceerd hout. Dit betekent dat wereldwijd bosgebieden in stand worden gehouden op een duurzame verantwoorde manier en dat de belangrijkste functies van een bos op de lange termijn in stand blijven.

De keurmerken waarvoor wij gecertifieerd zijn: FSC® en PEFCTM.

Omdat wij integriteit hoog in het vaandel hebben staan hebben wij gedragscodes opgesteld en zijn we aangesloten bij het SBIB. De gedragscode heeft vooral betrekking op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer en de mededingingsaspecten welke daarbij een rol kunnen spelen.