0181-312533

Eerste generatie

De eerste generatie van familiebedrijf De Bruijne B.V.


Als eigenaar van het aannemersbedrijf de Bruijne was ik benieuwd naar de oorsprong van ons familiebedrijf. Natuurlijk waren er zaken bekend, zoals het feit dat ik de 5
e generatie ben en dat het bedrijf ca. 170 jaar bestaat. Maar het exacte jaartal van het begin van het aannemersbedrijf was niet bekend en ook over de uitgevoerde werken was weinig bekend.

In het streekarchief te Brielle bleken veel historische gegevens bekend te zijn over het dorp Nieuwenhoorn en de naam “De Bruijne”. Al snel bleek dat ons familiebedrijf is opgericht in 1841 te Nieuwenhoorn, nu 174 jaar geleden, door Abraham de Bruijne. Abraham was metselaar van beroep en van oorsprong is het dan ook een ‘metselbedrijf’.

Abraham de Bruijne werd geboren op 17 december 1814  te  Dirksland , als zoon van Jan de Bruijne en Dina Brooshooft. In 1839 (dan 25 jaar) woont hij nog in Dirksland bij zijn ouders, broer en zus. Hij staat dan als Metselaar geregistreerd. Tussen 1839 en 1841 verhuisde hij naar Nieuwenhoorn, waar hij op 21 mei 1841 in het huwelijk trad met Maartje Vijfvinkel.

Abraham werkt op dat moment als zelfstandig metselaar. Dit blijkt uit een ‘lijst van uitgaven’ van het Bestuur van de ‘Polder Nieuwe Gote’ waar een betaling is opgenomen aan ‘A. de Bruijne’, groot fl. 52,40 voor uitgevoerd metselwerk.

Het allereerste aantoonbare bewijs dat de firma De Bruijne in Nieuwenhoorn actief was als metselbedrijf stamt dus uit 1841 .

Nadat het huwelijk in mei 1841 gesloten is, wordt in december het eerste kind geboren, wat echter al na een maand overlijdt. Abraham woont op dat moment op nr. 19, hoewel nu niet bekend is welke woning dat is geweest. Toen er meer kinderen volgden en het bedrijf groeide, werd er nieuwe huisvesting gekocht voor het gezin en het bedrijf.

Op 25 maart 1847 wordt door A. de Bruijne een woning, schuur en erf aan de Achterweg  (huidige adres nu genaamd Zandpad 36) gekocht van Willem Lageweg voor fl. 1200,- . 

In de kerkarchieven van Nieuwenhoorn  wordt vermeld dat A. de Bruijne in 1944‘Diaken‘ wordt.  

In 1845 wordt er door de Burgemeester van Nieuwenhoorn een verzoek verricht aan G.S. voor een bijdrage van G.S. ten behoeve van de bouw van een nieuwe pastorie in het dorp.

In 1846 wordt dit werk aanbesteed. Firma A. de Bruijne is de laagste inschrijver en mag het werk gaan uitvoeren (17 april 1846 ). Op 11 december 1846 is de oplevering van het werk. 

In 1873 doet firma A. de Bruijne mee aan de openbare aanbesteding van het pompgebouw ‘De Klomp‘. Opdrachtgever ishet Bestuur van de ‘Polder Nieuwe Gote‘. Abraham is de laagste inschrijver en gaat het werk uitvoeren voor de somma van fl. 13.650 ,- .

In de Nieuwe Brielsche Courant wordt diverse malen melding gemaakt over inschrijvingen van aanbestedingen, waaraan Abraham vaak meedoet. 

Op 22 september 1893, op 79 jarige leeftijd, wordt A. de Bruijne eervol ontslagen als Opper-Brandmeester door de Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Nieuwenhoorn.

Op 8 januari 1895 overlijdt Abraham, de grondlegger, op 81 jarige leeftijd.