0181-312533

Filosofie

Bouwen blijft bouwen. Maar ook in de bouwsector staat de tijd niet stil. Zo veranderen bouwstijlen, technieken, materialen, bouwbesluiten en andere regels. Ook de wensen van onze opdrachtgevers veranderen voortdurend.

Bouwbedrijven veranderen mee. Een modern bouwbedrijf als Aannemersbedrijf De Bruijne BV is niet langer meer uitsluitend actief als uitvoerende partij. Wij fungeren als bouwpartner. Een partij die meedenkt, initieert, innoveert en regisseert. Met ervaring en vakmanschap als basis heeft Aannemersbedrijf De Bruijne BV zich ontwikkeld tot een zelfstandige bouwer, actief op een breed terrein.
 
Totaalproces

Bouwen is een tak van sport, waar vakmanschap nog wordt gewaardeerd. Maar bouwen gaat om meer dan vakmanschap alléén. Bouwen vraagt om efficiency en aandacht voor innovatie en duurzaamheid. Bouwen vraagt om een klantgerichte benadering, in de woning- én utiliteitsbouw. Bouwen vraagt om meer. Het is een totaalproces, startend bij de initiatieffase en eindigend bij beheer en onderhoud. Daarbij is het van essentieel belang om voortdurend na te denken over mogelijkheden voor efficiency en kwaliteitsverbetering.

De drie pijlers van onze bedrijfsfilosofie:

Betrouwbaarheid

Wij zien een heldere en strakke organisatie van het bouwtraject en een zorgvuldige communicatie met de opdrachtgever als vereisten om een kwalitatief hoogwaardig product te leveren.

Professionaliteit

Nieuwbouw, renovatie, afbouw of onderhoud, het zijn de mensen die 't verschil maken. Wij koesteren het vakmanschap en enthousiasme van onze medewerkers om vanuit eigen initiatief en verantwoordelijkheid bij te dragen aan een goed eindproduct. Wij zijn een erkend leerbedrijf.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wettelijke regels en maatschappelijke normen vormen het uitgangspunt van ons handelen. Daarnaast besteden wij aandacht aan mogelijkheden op het gebied van duurzaam bouwen, waaronder energiebesparing, het gebruik van alternatieve energiebronnen of milieuvriendelijke materialen. Waar mogelijk dragen wij alternatieven aan. Aspecten als gebruiksgemak, comfort, gezondheid, toekomstwaarde, veiligheid en flexibiliteit worden door ons als vanzelfsprekend in overweging genomen bij het voorbereiden en uitvoeren van bouwplannen. Dit resulteert immers in een aangenaam werk- en verblijfsmilieu voor onze klanten.

Bouwgarant

Ook in 2017 zijn we weer deelnemer aan het keurmerk Bouwgarant!
Veiligheidsmanagementsysteem op orde

In 2016 ontvingen wij wederom van EBN Certification het certificaat 'veiligheidsmanagementsysteem'.
Wij werken volledig conform de eisen gesteld in de VGM Checklist Aannemers, VCA.Financieel betrouwbaar


Vorig jaar ontvingen wij de award "Financieel Gezond Award 2014" van Graydon.